elektroservis

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vydaná oprávnění k činnosti

  • Živnostenský list evidenční číslo 350301-21006-01 ze dne 25.01.1999: Montáž,opravy,údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení.

  • Osvědčení o autorizaci č.10374 ze dne 24.04.1995.

  • Osvědčení o autorizaci č.21773 ze dne 09.06.1999.

  • Oprávnění ITI ev. č. 10710/5/EZ-M,O,R-E1/B ze dne k montáži, opravám a údržbě a revizím elektrického zařízení dodavatelským způsobem.

  • Osvědčení ITI ev. č. 8497/5/12/R-EZ-E1B k provádění revizí elektrických zařízení.

  • Osvědčení Obvodního báňského úřadu Sokolov ev. č. VE 024/E2 C1/SO k montáži, opravám a údržbě a revizím elektrického zařízení dodavatelským způsobem při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

  • Osvědčení o rekvalifikaci č. 00020 ze dne 2.11.2006 pro pracovníka bezpečnosti práce ve stavebnictví koordinátora Osvědčení o rekvalifikaci č. 00020 ze dne 2.11.2006 pro pracovníka bezpečnosti práce ve stavebnictví koordinátora.

  • Osvědčení o rekvalifikaci č. 16697/06 ze dne 7.2.2006 pro pracovníka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky